Beuken en oogsten.

In het land van de Ronde beukt de wind net iets feller en klettert de regen onbarmhartiger op de straatstenen.