Intern reglement

Visie/Missie Jeugd K. Diegem Sport

Onze club heeft volgende visie/missie uitgewerkt en verwacht dat al haar leden en hun ouders, sympathisanten zich inzetten om deze in de praktijk waar te maken. Bekijk hier deze visie en missie.

Sportouder

Ja, ik ben een sportouder

Voor de match

 • Ik toon belangstelling voor de sport van mijn kind en ga regelmatig kijken en supporteren.
 • Ik vraag mijn kind om ervoor te gaan, altijd zijn best te doen, maar vooral plezier te maken.
 • Ik fok mijn kind niet op, leg geen overdreven druk op zijn schouders maar stimuleer hem wel al zijn talenten te ontwikkelen.
 • Ik stimuleer mijn kind om zich aan de regels van het spel en de fairplay te houden.

Tijdens de match

 • Ik gebruik geen agressieve of schunnige taal langs de zijlijn.
 • Ik applaudisseer voor knap spel van zowel het team van mijn kind als de tegenstrever.
 • Ik moedig mijn kind aan en maak het niet af voor zijn fouten.
 • Ik respecteer de beslissingen van de coach en de scheidsrechter.
 • Tijdens de wedstrijd moedig ik aan, de instructies geeft de trainer.

Na de match

 • Als ik niet akkoord ga met de coach, praat ik er met hem over.
 • Ik leer mijn kind om respect op te brengen voor de prestatie van de tegenstrever.
 • Ik kijk naar de inspanningen van mijn kind, niet enkel naar de score of eindstand.
 • Na de wedstrijd bekijk ik samen met mijn kind wat liep goed, wat minder en wat we eruit leren.

Gesprekken met de ouders

Het bestuur en de sportieve staf zijn steeds bereid tot conversatie, maar met respect voor waarden en normen; persoonlijke aanvallen worden niet geduld en indien noodzakelijk zullen er sancties genomen worden ten opzichte van de betrokken spelers en/of hun ouders, sympathisanten.

De trainers zijn steeds bereid om te luisteren naar de grieven van de ouders doch bij voorkeur niet na elke training of wedstrijd.

Bij KDS jeugd hebben wij de keuze gemaakt om, in de nationale en provinciale reeksen, de betere spelers het grootste aantal speelminuten te geven. In de regionale reeksen proberen wij, naast de ontwikkeling van de voetbalkwaliteiten, elke speler evenveel speelminuten te geven. Het voorgaande is natuurlijk enkel maar van toepassing voor spelers die alle afspraken nakomen.

Het evalueren van de spelers, 2 maal per jaar, gebeurt door een groep ‘deskundigen’ waaronder trainer, coördinator en technisch verantwoordelijke jeugdopleiding. Het is het volste recht van de ouders om een andere mening te hebben, doch wij vragen respect voor onze beslissing.

Coaching door de ouders

Wij vragen aan de ouders uitdrukkelijk om tijdens de wedstrijd noch hun zoon/dochter noch zijn/haar medespelers richtlijnen te geven. Immers, indien deze niet overeenkomen met de aanwijzingen van de trainer, dan kunnen noch ploeg noch spelers optimaal leren. Negatieve commentaar tegenover andere spelers is eveneens onaanvaardbaar. Ouders die regelmatig negatieve commentaar geven aan spelers, trainers of club zullen door de club aangesproken worden en indien nodig worden uitgesloten. Hetzelfde geldt natuurlijk ook ten opzichte van de scheidsrechter tijdens wedstrijden.

Wij willen ook aan de ouders van de spelers vragen om niet in de kleedkamers noch op de velden te komen tijdens wedstrijd of training. Indien ouders en/of sympathisanten herhaaldelijk en na verschillende gesprekken hun negatieve houding niet wijzigen dan zal het jeugdbestuur de nodige sancties nemen. In elk geval zullen de boetes die de club dient te betalen als gevolg van ontoelaatbaar gedrag zowel spelers, ouders als anderen teruggevorderd worden van de betrokkenen. 

Belangrijke afspraken

Algemeen

 • elke speler is, volledig klaar en met bal, aanwezig op het veld op het aanvangsuur (en dus niet in de kleedkamer)
 • Wie zonder verwittiging afwezig is op training, speelt niet de komende competitiewedstrijd.
 • Wie afwezig is op training, maar zijn trainer hiervan tijdig en telefonisch op de hoogte heeft gebracht, komt wel nog in aanmerking voor de wedstrijd.
 • We betreden nooit het veld wanneer daar een ploeg aan het trainen is. Op de helft waar niemand traint kan er opgewarmd worden. Indien echter het volledige veld bezet is, wacht de ploeg tot wanneer de vorige training gedaan is of tot wanneer de trainer toestemming geeft het veld te betreden.
 • Zorg voor aangepaste kledij. Bij kouder weer sweater of pull; bij regenweer is een regenvest verplicht. Spelers die niet met aangepaste kledij komen trainen, kunnen op training geweigerd worden. Hoewel niet verplicht raden wij aan het trainingspak te gebruiken om te trainen.
 • Smartphones, luidsprekers of andere muziekmakers worden in de kleedkamer uitgezet vanaf we binnenkomen, tot we deze terug verlaten na het douchen. Wij raden trouwens aan om deze zaken thuis te laten want het bestuur is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal.
 • Na elke training of wedstrijd moet de kleedkamer proper zijn. Afval in de vuilbak en kleedkamer vegen met borstel. De trainer zal hiervoor wekelijks iemand verantwoordelijk stellen. Ook op verplaatsing zorgt deze speler dat de kleedkamer proper achtergelaten wordt.
 • Douchen:hygiëne is zeer belangrijk en daarom verplichten wij aan de spelers om zich na elke training of wedstrijd te douchen, zoals ze dit thuis ook doen.
 • Beschadiging/vernieling van materiaal in de kleedkamer én daarbuiten, zowel in de complexen te Diegem/Machelen als op verplaatsing zal verhaald worden op de spelers en zijn ouders. De sportieve staf en/of het jeugdbestuur kunnen tevens bijkomende sancties opleggen.
 • Elke speler heeft een genummerde bal gekregen en brengt deze mee zowel op de training als naar de wedstrijd. Indien een speler geen bal mee heeft op training kan hij geweigerd worden om deel te nemen aan de training.
 • bij verlies kan een nieuwe bal aangekocht worden in de kantine te Diegem
 • de trainers maken op het einde van de training/wedstrijd tijd om alle ballen te verzamelen

Het kledijpakket is beschikbaar na betaling, enkel via bankoverschrijving, van het lidgeld.

 • Trainingspak (broek+vest):verplicht te dragen om naar de wedstrijd te komen (voor en na).
 • T-shirt:verplicht te dragen om naar de wedstrijd te komen.

Wie zijn trainingspak (t-shirt + sweater + broek) niet draagt om naar de wedstrijd te komen speelt niet.
Ook na de wedstrijd is dit verplicht.

 • Sweater: kan gebruikt worden om te trainen of tijdens de opwarming van de wedstrijd.
 • Short: kan gebruikt worden om te trainen of tijdens de opwarming van de wedstrijd.
 • Regenvest (niet in het kledijpakket): kan gebruikt worden om te trainen of tijdens de opwarming van de wedstrijd.
 • Groene kousen: verplicht voor elke wedstrijd.
 • Bal: moet de speler meebrengen tijdens elke training. Voor de wedstrijd kan dit ook, indien de trainer hierom vraagt.
 • Beenbeschermers: (niet in kledijpakket):tijdens trainingen en wedstrijden is het dragen van beenbeschermers verplicht i.f.v. verzekering. Wie ze niet draagt kan niet spelen, noch trainen.

Zowel tijdens trainingen als tijdens wedstrijden is het niet toegelaten om juwelen (ringen, halsketting, polsbanden, piercings,..) te dragen. Omwille van veiligheidsredenen is dit door de voetbalbond opgedragen.

Bij KDS vinden wij respect, gedrag en fair-play zeer belangrijk, ook tegenover de scheidsrechter. Wij geven geen kritiek op zijn beslissingen, ook wanneer hij volgens speler of ouders een verkeerde beslissing neemt.

De kinesist is 2 maal per week aanwezig op de club voor consultatie, behandeling of revalidatie (dagen en uren hangen omhoog aan het kine-lokaal). Spelers die gekwetst zijn, zijn verplicht op de eerstvolgende consultatie bij de kinesist langs te gaan voor diagnose, verdere planning en eventuele revalidatie. Spelers kunnen pas opnieuw tot de groepstrainingen en wedstrijden toegelaten worden enkel na toelating van de kine. Het consulteren van een eigen kinesist is toegelaten, maar bezoek aan onze eigen kinesist is steeds verplicht.

Indien een speler zich tijdens een training of wedstrijd kwetst, dan kan via de Belgische Voetbalbond een deel van de kosten terugbetaald worden (het gaat over een solidariteitsfonds en geen verzekering).

– Daartoe dient het formulier ‘aangifte van ongeval’ binnen de 5 werkdagen volledig ingevuld bezorgd te worden aan Luc Stuckens (tel. 0477/52.16.48). Eén zijde dient ingevuld door de dokter, de andere zijde door de ouders.

Een goede raad: neem steeds telefonisch contact op met Luc Stuckens (0477/52.16.48)  want formulieren die niet tijdig terugbezorgd zijn, worden door de Belgische Voetbalbond niet aanvaard.

Diegem Sport is een Nederlandstalige club en Nederlands is dus de voertaal voor alle spelers en medewerkers van de club. Anderstalige spelers zijn welkom in de club, maar van hen wordt een extra inspanning verwacht om zoveel mogelijk Nederlands te spreken.

Wedstrijden

Bij wedstrijden is het uur van afspraak eveneens het uur van vertrek . Wie het vertrek van de bus of de auto’s mist, is de 1ste helft bankzitter.

Wie regelmatig of buitensporig te laat komt bij thuiswedstrijden krijgt dezelfde sanctie.

Verplaatsing met bus:

Bij verplaatsingen met de bus wordt er verwacht dat de speler zowel de heen- als terugreis met de bus meegaat.

Verplaatsing met auto’s:

 • Wij vragen aan de ouders om onder mekaar een beurtrol af te spreken en er samen voor te zorgen dat er voldoende plaatsen zijn om de spelers zowel voor de heen- als terugreis. De club laat niet toe dat er meer kinderen vervoerd worden dan het aantal toegelaten zitplaatsen in de wagen.
 • Indien zou blijken dat er onvoldoende plaatsen zijn om de verplaatsing te maken dan kan de trainer/afgevaardigde beslissen om ‘forfait’ te geven. Om dit te vermijden willen wij vragen dat de ouders, na het brengen van hun kind, wachten om te vertrekken om te kijken of er voldoende plaatsen zijn en indien niet (en dus forfait) hun kind terug mee te nemen.
 • De verantwoordelijkheid van de club start bij het vertrekuur met de wagens/bus en eindigt bij terugkeer in Diegem. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om hun kind tijdig te brengen en op te halen.

Wie op de wedstrijd zijn identiteitskaart niet mee heeft, kan helaas niet meespelen. Het reglement van de voetbalbond bepaalt immers dat wie zonder identiteitskaart speelt, zijn ploeg 5-0 forfait verliest.

 • De trainer bepaalt wie op welke positie speelt. Ook de vervangingen en het aantal speelminuten worden bepaald door de trainer.Wie regelmatig of buitensporig te laat komt bij wedstrijden zit de 1e helft op de bank. Daarna geldt principe van helft speeltijd.
  • U9-U17:iedere geselecteerde speler speelt minstens de helft van de tijd
  • U19-U21:iedere geselecteerde speler speelt minstens 20 minuten

Bij KDS vinden wij respect, gedrag en fair-play zeer belangrijk, ook tegenover de scheidsrechter. Wij geven geen kritiek op zijn beslissingen, ook wanneer hij volgens speler of ouders een verkeerde beslissing neemt.

Wedstrijdomstandigheden zijn niet per provincie, zeker niet voor heel Vlaanderen, dezelfde. Ook de beschikbare infrastructuur is niet overal identiek.

Voor reserven- en jeugdwedstrijden is het de thuisploeg die de wedstrijd kan afgelasten omwille van onbespeelbaarheid van het terrein. Om praktische redenen én om de juiste communicatie mogelijk te maken kan dit vanaf 48 uur voor de wedstrijd, tot uiterlijk 3 uur voor aanvang van wedstrijd beslist worden.

Bij extreme weersomstandigheden en/of gevaarlijk verkeer kan het bevoegde comité / administratie nog steeds een algemene afgelasting uitvaardigen. Dit kan je terugvinden op de website van de Belgische Voetbalbond of  Voetbal Vlaanderen. Bij twijfel contacteert je best de coach van je ploeg, de jeugdcoördinator of raadpleeg PSD.