Rechtzetting

Na afloop van onze laatste bekerwedstrijd publiceerde K.Diegem Sport zoals gebruikelijk een wedstrijdverslag. Naast het verslag op zich maakte KDS van de gelegenheid gebruik om haar ongenoegen te uiten over het feit dat wij onlangs een boete hebben gekregen voor het onrechtmatig gebruik van een foto van de Beker van België op onze website.

Het ongenoegen is nog steeds aanwezig, net zoals bij andere voetbalclubs die deze boete hebben ontvangen, die te goeder trouw handelen en dagdagelijks moeten knokken om de lippen boven water te houden.

In alle hectiek werd Croky aangewezen als opeiser van het portretrecht maar dat bleek uiteindelijk een andere instantie te zijn.

Niettemin blijft KDS achter de initiële bedoeling van onze communicatie staan en blijven wij beschikbaar om constructief mee te denken hoe deze problematiek in de toekomst kan verholpen worden.