K. DIEGEM SPORT

MISSIE

K. Diegem Sport wil, in haar unieke sfeer, via kwaliteitsvolle jeugdopleiding en de geĆÆntegreerde doorstroming van jonge talenten, op nationaal niveau trendsetter zijn vanuit de Noordrand Brussel.


KERNWAARDEN

Deskundig

Bij Diegem Sport streven we ernaar om zowel sportief als organisatorisch met de juiste persoon op de juiste plaats onze doelstellingen te bereiken. We willen de kennis en de vaardigheden van iedereen die bij de club betrokken is optimaal benutten om de kwaliteit van het geleverde werk niet alleen vast te houden maar zelfs te verbeteren.

Respect

Voor Diegem Sport is respect zeer belangrijk. Niet alleen is respect voor alle eigen spelers, voor de tegenstanders, voor de ploegbegeleiders, clubdirigenten, medewerkers, supporters, scheidsrechters, en de KBVB in het heden een sleutelwoord, wij dragen ook een groot hart toe aan iedereen die in het verleden heeft bijgedragen tot wat Diegem Sport nu is en waar het (voor) staat.

Open

De open houding kleurt Diegem Sport in zijn bestaan, in zijn dagdagelijkse 'zijn' en in zijn gedreven werking. De kleine club aan de Marga staat op die manier open voor elkeen die Diegem Sport en zijn werking genegen is.

Passie

In Diegem heerst er een ongedwongen gedrevenheid waardoor spelers, supporters, bestuur en medewerkers van voetbal iets bijzonder maken. Die passie ontstaat doordat het hier vooral om mensen draait. Het zorgt voor een unieke sfeer die elkeen ervaart wanneer hij/zij op of rond het veld kennis maakt met K. Diegem Sport. Het is die sfeer die ons typeert, die mensen raakt en die lang herinnerd wordt.

Creatief

Diegem Sport betracht zowel creativiteit op het sportieve - als op het extra-sportieve vlak. Ze bekomt dit enerzijds door een gezonde mix van de ervaren Diegem-spelers permanent aan te vullen met eigen opgeleide spelers. Ze doet dit anderzijds door de inzet van een netwerk van gedreven medewerkers die elk seizoen tot een sportief - en financieel gezond succes afwerken.

MISSIE EN VISIE VAN ONZE JEUGD

Doorstroming van talentvolle spelers naar het eerste elftal is de hoofdbetrachting in combinatie met het vervullen van onze sociale rol. De jeugd woonachtig in Machelen-Diegem krijgt tot het einde van de jeugdreeksen (21 jaar) de mogelijkheid om binnen de gemeente te kunnen voetballen. Voor spelers die niet in aanmerking komen voor ons 1ste elftal zoeken we mee naar een oplossing via samenwerkingsverbanden en contacten met voetbalclubs in de (nabije) omgeving.


Individuele ontwikkeling van het kind staat centraal, zonder onderscheid van geslacht, huidskleur, nationaliteit, religie, geaardheid, talent of ambitie.


Opleiding gaat boven competitie. Een hoogwaardige voetbalopleiding, sociale ontwikkeling (respect voor waarden en normen) , een ontspannende en tegelijkertijd plezierige vrijetijdsbesteding dienen steeds nagestreefd te worden.


Gedrag en fair-play, op en naast het veld, zorgen voor een positieve uitstraling van onze vereniging, die zich in de regio wil profileren als een Nederlandstalige club waarvan men fier is lid te zijn. Dit alles in een sportieve maar gemoedelijke, kindvriendelijke sfeer waarbij spelers elkaar steunen en respecteren.


Evenwicht in het budget is een noodzakelijke vereiste waarbij een optimale invulling en goed beheer van de accommodaties centraal staan. Financiƫle ondersteuning door derden dient steeds te kaderen binnen algemeen aanvaarde ethische normen.


Medewerkers en spelers met de juiste ingesteldheid vormen de basis voor succes. Zij verdienen dan ook onze volle ondersteuning. Een goede en regelmatige communicatie met iedereen, zowel interne als externe partijen, is van primordiaal belang.